قطع برق: قطع برق مسئول 28 ٪ از ضعف سیستم های کامپیوتری است.

اختلال در ساعات اداری: بیش از یک سوم شرکت ها برای بهبود اختلال ناشی از قطع برق بیش از یک روز وقت نیاز دارند، 10 درصد شرکت ها هم بیش از یک هفته وقت نیاز دارند.

از دست دادن بالقوه درآمد میلیونی: به دلیل قطع برق، 33 درصد از شرکت ها بین ده هزار پوند تا دویست و پنجاه هزار پوند ، بیست درصد شرکت ها بین دویست و پنجاه هزار تا یک میلیون پوند، پانزده درصد شرکت ها بیشتر از یک میلیون پوند از دست می دهند.

نقص یا خرابی کامپیوتر اتفاقی رایج است: از 450 شرکت پیشرو بررسی شده ، هر کدام به طور متوسط دچار 9 نقص یا خرابی کامپیوتر در سال شده اند.

قطع برق به معنای پیکر بندی مجدد شبکه است: پس از قطع برق، 48 ساعت برای پیکر بندی و تنظیم مجدد سیستم شبکه ای یا چند ترمینالی لازم است.

از دست رفتن اطلاعات با ارزش ، آیا می توانید تمام داده های خود را جایگزین کنید ؟: وارد کردن مجدد داده ها روز ها، هفته ها یا حتی ماه ها وقت می برد. گاهی اوقات اطلاعات برای همیشه از بین می روند. به عنوان مثال ، در CAD و یا برنامه های گرافیکی که کار اصلی را هرگز نمی

وان دوباره از نو خلق کرد.

از دست دادن سفارشات: در حالی که شرکت در دوره باز یافتن اطلاعات از دست رفته بعد از قطع شدن برق به سر می برد، فرایند فروش به طور جدی و کلان مختل خواهد شد.

اعتبار شرکت: به دنبال فاجعه کامپیوتر، از دست دادن سهم بازار ، صدمه به اعتبار شرکت و از دست دادن حسن نیت ، توسط بیمه تامین نخواهد شد.

فرایند آهسته ادعای خسارت: پس از رخ دادن فاجعه ، حل و فصل ادعای خسارت وقت بسیار زیادی می برد.

بقای شرکت: 90 درصد از تمام شرکت هایی که دچار فاجعه کامپیوتر می شوند و هیچ طرح بقایی ندارند، در عرض 18 ماه از کسب و کار دست می کشند.